MoneyGold

TERMENI și CONDIȚII

1.Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prevederile menționate în prezentul document

Înainte de a continua navigarea pe website-ul www.moneygold.ro, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele condiții de utilizare a site-ului, astfel cum acestea sunt menționate în prezentul document.

Accesarea și/sau utilizarea website-ului de către dvs. reprezintă acceptarea expresă a prezentelor condiții și vă obligă la respectarea întocmai a acestora, iar, în caz contrar, vă rugăm să nu accesați website-ul www.moneygold.ro.

Website-ul este administrat de INVEST INTERMED GF IFN S.R.L., cu sediul in Sat Bascov, Comuna Bascov, Str. Păişeşti DN, Spaţiul comercial nr. 3, camera nr. 1, Bloc C1, Etaj Parter, Județ Argeş, având adresa de corespondență în Pitesti, str. Smeurei nr. 54, jud. Arges, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J3/628/2004, EUID:ROONRC.J3/628/2004, având C.U.I. RO16312068, denumită în continuare “MONEYGOLD”.

Website-ul este destinat informării publicului larg, iar utilizarea lui este guvernată de dispozițiile cuprinse în prezentul document, intitulat Termeni și Condiții.

Prin utilizarea acestui website și/sau a serviciilor/produselor prestate/vândute prin intermediul acestuia, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc cu privire la furnizarea de informații adevarate, precise, de actualitate și complete despre dumneavoastră, astfel cum acestea apar în formularul de înscriere sau oricare alte formulare de înregistrare, după caz. În situația în care, oricare dintre informațiile furnizate de către dvs. sunt nereale, imprecise, nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete, administratorul website-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricare și/sau toate serviciile de utilizare curente sau viitoare.

Prezentul document se completează cu Informarea privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal cu Politica de utilizare a cookies-urilor, precum și cu celelalte informări, documente ce se regăsesc disponibile pe www.moneygold.ro.

MONEYGOLD poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagina a website-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Termenii și Condițiile actualizate.

2. Politica de confidențialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea formularului de contact și/sau în vederea prestării serviciilor/livrării produselor vândute prin intermediul website-ului, utilizatorul declară că acceptă să fie contactat de către MONEYGOLD prin orice mijloace disponibile, prin completarea informațiilor de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, etc., și înțelege că aceste date urmează a fi utilizate de MONEYGOLD în scopul îmbunătățirii serviciilor, precum și în vederea derulării relațiilor comerciale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu legislația națională aplicabilă.

Pentru mai multe informații legate de Politica de prelucrare și de protecție a datelor cu caracter personal, precum și cu privire la Politica de cookie-uri, vă rugăm să accesați pagina disponibilă pe website referitoare la acestea ori să ne transmiteți solicitarea dvs. pe adresa de email gdpr@moneygold.ro.

3. Drepturile de utilizare ale website-ului

Nu vă este permisă utilizarea acestui website sau a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia, pentru oricare dintre următoarele acțiuni:

 • prezentarea sub o identitate falsă ori folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, în vederea ascunderii identității reale, folosirea de mijloace de plată ilegale, falsificate ori obținute în mod fraudulos, în vederea achiziționării de produse/servicii de pe website;
 • transmiterea de conținut cu scop publicitar și de reclamă, junk mail, spam, chain letters, scheme piramidale care nu sunt autorizate sau solicitate de către destinatar;
 • afectarea, sub orice formă și/sau modalitatea accesului la website a oricăror alți utilizatori sau de a beneficia de serviciile/produsele prestate/livrate pe website;
 • transmiterea de conținut, prin orice formă (text, muzică , sunet, fotografii, grafică , video, mesaje, etc.)., care este ilegal, fraudulos, dăunător, amenințător, discriminatoriu, ofensator, jenant, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomniatoriu, cu conținut licențios , incitând la ura ori care încalcă sub orice modalitate dispozițiile legale în vigoare;
 • transmiterea de conținut , prin orice formă , prin care se încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților , mărcilor sau a altor drepturi de proprietate industrială , obligă țiile de confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal ale terților ;
 • transmiterea de conținut care conține viruși software, "cai troieni", "viermi", time -bombs, cancelbots sau orice alt cod, fișier sau programe proiectate care au ca efect să întrerupă , să distrugă sau să limiteze funcționalitatea calculatorului din punct de vedere al software-ului și hardware-ului, a echipamentelor de telecomunicații sau orice activitate distructivă ori disruptiva similară , precum și interceptarea clandestină sau exproprierea de date, sisteme sau informații personale;
 • implicarea în orice activitate care este contrară sau care afectează în mod negativ scopul sau destinația website-ului sau a serviciilor inclusiv , dar nelimitandu- se la manipularea, coruperea sau alt ă acțiune ori tentativă de acest fel care afectează parțial sau în totalitate rezultatul Serviciilor, prin înregistrarea unor terțe persoane fără acordul utilizatorului real sau înregistrarea multiplă a aceleiași persoane sub același nume sau sub nume diferite, etc.;
 • interferarea sau întreruperea Serviciului/serverelor/ rețelelor conectate la Serviciu sau neconformarea cu oricare dintre cerințele , procedurile, politicile sau regulamentele rețelelor conectate la Servicii;
 • să nu colectați informațiile despre utilizatorii website-ului ori despre conținutul publicat de terțe persoane pe acest site și nici să nu utiliza ți aceste informații în scopuri care contravin destinației și obiectivelor acestuia;
 • orice alte acțiuni , menite în general să afecteze funcționalitatea și scopul website-ului, să interfereze, să corupă , să afecteze datele și / sau acțiunile celorlalți utilizatori ai website-ului, etc.

Dvs., în calitate de utilizator al website-ului, sunteți singurul responsabil pentru informațiile , textele, materialele postate /încărcate/transmise pe website și care încalcă prevederile mai sus menționate , precum și orice alte prevederi legale aplicabile. De asemenea, veți fi răspunzător pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut , astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege.

MONEYGOLD nu efectuează verificări , monitorizări , analize sau editari ale conținutului publicat de către utilizatori.

4. Declarații și limitarea/excluderea de răspundere a MONEYGOLD

MONEYGOLD nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși , bug-uri , acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive și nici nu garantează că serviciile prezentate pe website vor funcționa constant, neîntrerupt , fără erori.

Utilizatorii sunt de acord să nu partajeze sau să transfere parole sau orice alte informații de acces către nici o altă terță parte . Utilizatorii își asumă responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea contului și confidențialitatea parolei, exonerând de orice răspundere MONEYGOLD.

Prin acceptarea prezențelor Termeni și Condiții , confirmați și sunteți de acord că punctele de vedere exprimate de dvs. pe website-ul www.moneygold.ro nu reflectă în mod automat și obligatoriu viziunea sau opinia MONEYGOLD în legătură cu evenimentele descrise/relatate.

MONEYGOLD nu garantează că informațiile conținute în website sunt pe deplin complete sau exacte, că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care utilizatorii le folosesc.

MONEYGOLD nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor de pe website.

MONEYGOLD nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a website-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor din website către alte website.

5. Link-uri pe website-urile unei terțe părți

Website-ul poate conține link- uri către alte website-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât MONEYGOLD. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta . MONEYGOLD nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitate a acestor website-uri.

Fără a se limita la cele mai sus menționate , MONEYGOLD își declină în mod special orice răspundere , dacă aceste website-uri :

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți ;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare ;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă securitate adecvată ;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • Sunt licențioase sau calomnioase.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul, logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile comerciale, imaginile statice, imaginile dinamice prezentate website-ul www.moneygold.ro sunt în proprietatea intelectuală a MONEYGOLD și sunt protejate de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul, alterarea, utilizarea, oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de MONEYGOLD, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MONEYGOLD asupra conținutului .

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul , numai în scopuri personale și/sau non-comerciale, doar în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor și cu respectarea următoarelor condiții :

 • păstrarea oricărei mărci , logo sau altă inscripție care apare pe ecranul copiat, imagine printată sau stocată ;
 • elementele de natură grafică vor fi păstrate alături de textul pe care îl însoțește .

Încălcarea acestor Termeni și Condiții poate conduce la suspendarea permisiunii de utilizare a website-ului.

Conținutul acestui website este destinat informării . Este interzisă utilizarea website-ului în scopul vânzării sau comercializării de orice fel, precum și modificarea, copierea, publicarea, afișarea , transmiterea, adaptarea sau exploatarea în orice fel a conținutului website-ului, cu excepția cazului în care vi se permite în mod expres.

7. Produse/servicii

Descrierea produselor/serviciilor menționate pe website-ul www.moneygold.ro are caracter general și corespunde parametrilor unei întregi categorii. MONEYGOLD garantează conformitatea imaginii cu cea a produselor doar în momentul realizării materialului publicitar.

Nu suntem răspunzători pentru modificările survenite în timp și nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de prejudiciu produs.

Imaginea produselor de pe website-ul www.moneygold.ro este oferită doar cu titlu de prezentare și acestea pot fi diferite față de realitate. MONEYGOLD nu are niciun fel de obligație în sensul publicării unui alt tip de informații ce țin de descrierea produselor/serviciilor și a caracteristicilor acestora.

În cazul înregistrării unei comenzi în care produsul prezentat pe website are caracteristicile ( prețul , greutatea, dimensiunile, materialul de fabricație , etc.) prezentate în mod eronat, ca urmare a unei greșeli umane ori de natură tehnică (software, hardware, etc.), MONEYGOLD va depune toate diligențele pentru a vă livra un produs cu caracteristici cât mai asemănătoare produsului comandat . Dacă Cumpărătorul nu va fi de acord cu această soluție, MONEYGOLD are dreptul de a anula această comandă .

8. Evaluări /opinii scrise (reviews) cu privire la produse/servicii

Utilizatorii website-ului www.moneygold.ro au posibilitatea de a realiza evaluări /opinii scrise doar dacă au cumpărat un produs sau le-a fost prestat un serviciu de către MONEYGOLD. Evaluarea va fi redactată într-un mod decent, pe baza experienței și competenței personale în legătură cu formularea de comentarii pertinente ce țin de produs/serviciu și conformitatea acestuia cu specificațiile menționate .

Înscrierea de reviews se poate realiza în secțiunea special destinată pe site-ul www.moneygold.ro . Evaluările pot fi atât cu valențe pozitive, cât și negative, și au în vedere în mod exclusiv produsele/serviciile și caracteristicile acestora.

Înregistrarea unui review are semnificația transmiterii către MONEYGOLD a dreptului de a modifică , șterge , traduce, reproduce, utiliza , afișa , reproduce, și alte asemenea, în mod exclusiv și nelimitat, din punct de vedere teritorial, a conținutului unei astfel de evaluări .

Utilizatorii website-ului se obligă să respecte în momentul înregistrării unui review, următoarele condiții obligatorii:

 • să se limiteze la comentarii ce țin numai de produsul/serviciul MONEYGOLD și caracteristicile acestuia, fără implicații legate de preț , alte companii existente pe piață , care oferă aceleași produse și servicii;
 • nu sunt permise postările care conțin discriminări , indiferent dacă acestea se referă la sex, vârstă, religie, orientare sexuală , politică, etc;
 • toate mesajele exprimă doar punctul de vedere și opiniile autorilor acestora; întreagă responsabilitate, din punct de vedere legal, revine în întregime autorilor atât în cazul articolelor postate pe website, cât și a mesajelor și materialelor încărcate de către userii website-ului;
 • nu este permisă folosirea numelor/denumirilor care , prin conținutul lor, fac reclamă la diverse site-uri , firme sau produse;
 • să folosească un limbaj decent, fără expresii jignitoare, ofensatoare ori să adreseze orice fel de injurii către MONEYGOLD, către alt utilizator sau către orice altă persoană ;
 • să întocmească evaluări bazate pe date reale, care să respecte legislația aplicabilă , precum și prin folosirea unei identități reale ( adresa de email real, etc.;
 • Utilizatorul se obligă să nu furnizeze nici un fel de informații înșelătoare în review-ul înregistrat ;
 • să nu menționeze prin intermediul comentariului informații legate de datele cu caracter personal.

Evaluarea fiecărui review se va realiza de către MONEYGOLD, din proprie inițiativa sau la solicitarea unui alt Utilizator. MONEYGOLD își rezervă dreptul de a îndepărta orice review, pe care-l consideră inadecvat, în urmă unei analize realizate în privința respectării review-ului a condițiilor menționate în prezentul document. Realizarea evaluării fiecărui review poate avea loc și din perspectiva subiectivă

. Pentru nerespectarea de către Utilizatori a oricăreia dintre regulile prezentate mai sus , Societatea își rezervă dreptul de a interzice accesul la website și/sau la oricare dintre serviciile oferite.

9. Rețeaua de agenții MONEYGOLD

MONEYGOLD nu garantează disponibilitatea de stoc a produselor prezentate pe website-ul www.moneygold.ro , acestea fiind cu titlu de prezentare și nici nu garantează aspectele privind prețul de comercializare al acestora. Pentru informații complete și în timp real cu privire la disponibilitatea produselor, a stocurilor ori referitoare la prețuri, vă rugăm să utilizați datele de contact puse la dispoziția dvs. și prevăzute la secțiunea Contact (e-mail, telefon etc.). Verificați periodic aceste informații .

În cazul în care constatați o defecțiune a produselor, va rugăm să anunțați de îndată MONEYGOLD pentru a soluționa pe cale amiabilă și în conformitate cu prevederile contractuale, garanția existentă a produsului în discuție și prezențele specificații legale orice problemă legată de acest lucru.

Informațiile referitoare la lista agențiilor MONEYGOLD au caracter orientativ și sunt prezentate cu titlu general, MONEYGOLD rezervându-și dreptul de a modifica continuu și fără notificare prealabilă lista agențiilor. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu ori pagubă produsă de dvs. în legătură cu acest aspect.

10. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Prezentele Termeni și Condiții se supun legislației aplicabile din România . Eventualele litigii apărute între MONEYGOLD și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau , în cazul în care această nu va fi posibilă , litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente .

11. Aplicabilitate

Prezentul document este aplicabil începând cu dată aprobării de către conducerea MONEYGOLD ( menționată mai sus ), și poate fi revizuită periodic, pentru conformarea cu prevederile legislative aplicabile. În cazul oricăror modificări, formă revizuită a Informării va fi afișată pe website-ul www.moneygold.ro, astfel încât , va trebui să accesați , în mod periodic, această pagină a website-ului nostru pentru a lua la cunoștință de Termenii și Condițiile actualizate.